Genuspedagogik och jämställdhet i skolan – Lärarförbundet, 2012

Hur vet vi att genuspedagogik leder till jämställdhet? En panel av forskare och pedagoger samtalade under Skolforum 2012 om metoder för jämställdhetsarbetet och vad det finns för behov av forskning. Seminariet arrangerades av Nationella sekretariatet för genusforskning.

Torbjörn Messing, representant från Lärarförbundet, talade om synligt lärande, en metod som handlar om att få syn på lärandet genom att pedagogerna studerar varandra. Det är genom synligt lärande och genusforskningsmetoder som man kan upptäcka reproduktionen av könsroller och mönster i klassrummen, menar han. Han la fram ett enkelt exempel på en indikator som en förskolelärare tog fram för att mäta genusmedvetenheten när barnen togs emot vid tamburen i förskolan.