Genuspedagogik och jämställdhet i skolan – Skolverket, 2012

Hur vet vi att genuspedagogik leder till jämställdhet? En panel av forskare och pedagoger samtalade under Skolforum 2012 om metoder för jämställdhetsarbetet och vad det finns för behov av forskning. Seminariet arrangerades av Nationella sekretariatet för genusforskning.

Mia Heikkilä, jämställdhetsexpert från Skolverket, poängterade att Skolverkets uppgift är att stödja skolan med att ta fram ny kunskap utifrån en vetenskaplig grund.