Genusperspektiv, 1 2011

Excellenssatsningar en anrikning av män

Vetenskapsrådet utlyser medel till genusforskning

Universitetskanslern försvarar Högskoleverkets nya utvärderingssystem

DJ föreslår satsningar på 65 miljoner för jämställdhet i akademin

Visa PDF i nytt fönster