Genusperspektiv, 1 2012

Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk

Högskoleverkets uppdrag att främja jämställdhet försvinner

Vart tredje lärosäte ser genusperspektiv som strategiskt viktigt för forskningen

Stora utlysningar väntas från EU:s sjunde ramprogram

Visa PDF i nytt fönster