Genusperspektiv, 1 2013

Europaparlamentet driver på för att genusperspektiv och jämställdhet ska få större plats i EU:s kommande forskningspolitik. Skam och otillräcklighet kan fungera som viktiga etiska och kunskapsteoretiska påminnelser, menar forskare som utforskat excellensbegreppet. Kollegial bedömning som metod för att fördela forskningsmedel kan vara till både fördel och nackdel för genusforskningen. Kunskap omsätts inte i handling, sades på konferens om 15 års jämställdhetspolitiska utredningar. Det är en del av det som tas upp i detta nummer av nyhetsbrevet.

Visa PDF i nytt fönster