Genusperspektiv, 2 2012

Genusforskning om hälsa har rasat på den politiska agendan

Regeringens innovationsstrategi ska vidga begreppen

Kvalitetsutvärdering ger inte lärosätena incitament att förbättra sin jämställdhet

Samarbete med Linköping och Örebro nästa steg för Karlstads genusforskare

Visa PDF i nytt fönster