Genusperspektiv, 2 2013

I det sista numret av nyhetsbrevet tas bland annat följande upp: Arbetslösheten bland tidigare studenter i genusvetenskap är låg, visar den första nationella alumnundersökningen som gjorts av ämnet i Sverige. Nedskärningar på högskolor drabbar kunskapsutvecklingen, när statliga medel koncentreras till de stora universiteten. Högskoleverkets utredare av basanslagens fördelning på kvinnor och män vill hellre se mål än uppföljningssystem. Vetenskapsrådet missar två av tre jämställdhetsmål, visar egen rapport från statliga forskningsfinansiären.

Visa PDF i nytt fönster