Genusperspektiv, 5 2012

För första gången på länge saknas beskrivningar av genusforskningen helt i regeringens forskningsproposition. Genus medvetet struket ur satsning på forskning för att stärka jämställdheten i framför allt akademin och offentliga sektorn. Forskningspropositionens ansträngningar för jämställdhet i akademin är otillräckliga, menar Sulf. Nystartat NIKK ska nå ut till Nordens politiker med kunskap om kön. Det är en del av det som tas upp i detta nummer av nyhetsbrevet.

Visa PDF i nytt fönster