Genusperspektiv, 6 2011

Bråttom att få in genus i EU:s nästa ramprogram

Sekretariatets skrivelse till regeringens forsknings- och innovationsproposition 2012

“Kvinnor ses som antitesen till forskare”

22,5 miljoner i externa medel till Umeås genusforskare

Visa PDF i nytt fönster