Genusperspektiv på företagsekonomi, 2012

Skriften är skriven Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, och Elisabeth Sundin, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet.

Visa PDF i nytt fönster