Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang, 2014

Den tredje skriften i En skriftserie om genusvetenskap handlar om genusvetenskapens inslag av och interaktion med samhällsengagemang, politik och aktivism. Kapitelförfattare är Paula Mulinari, Annika Olsson, Lena Lennerhed, Tiina Rosenberg och Staffan Bergwik.

Visa PDF i nytt fönster