Godtycklig jämställdhet, 2014

Magdalena Lindroth, masterstudent vid Göteborgs universitet är författaren till rapporten Godtycklig jämställdhet: Implementering av examensordningens mål för jämställdhet i professionsutbildningar vid Göteborgs universitet. 

Visa PDF i nytt fönster