Jämställdhetsforskning, 2001

I denna bilaga till tidningen Genus 1/01 presenteras exempel på forskning som berör jämställdheten. Bilagan är framtagen i samband med Sveriges ordförandeskap för EU. Bilagan är tyvärr slut.

Innehåll:
Bäst på jämställdhet?
Så gick det till när jämställdheten blev en statlig angelägenhet
Manligt motstånd i kommunerna
Förändrat familjeliv
Svenska pappor går före
Gnosjöandan gynnar inte jämställdheten