Kärlek, makt och systerskap – 30 år av kvinnokamp, 2002

Vad ville 1970-talets kvinnorörelse? Vilka krav ställde kvinnorna och vad har hänt sedan dess? Dessa frågor ställdes av utställningen Kärlek, makt och systerskap. De återkommer i utställningskatalogen, med 18 bidrag från personer med olika slags anknytning till 70-talets kvinnorörelse.

Katalogen är framtagen i samarbete med Göteborgs stadsmuseum, Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek, Kulturen i Lund, Stockholms stadsmuseum, LO, TCO och Lärarförbundet med stöd av Näringsdepartementet Jämställdhetsenheten, Växtkraft Mål 3 och Sparbanksstiftelsen Alfa.