Kön eller genus? 1999

Kön/genus är centrala begrepp inom genusforskning, könsforskning eller könsteoretisk forskning. Här belyses vad man menar med begreppen och varför de används. Skriften bygger på en föreläsning av fil. dr Eva Gothlin vid konferensen “Könsperspektiv i forskning och undervisning” i Göteborg 26-27 augusti 1999.

Skriften är tyvärr slut.