KvT om Intersektionalitet, 2005

Tidskrift för genusvetenskaps (tidigare Kvinnovetenskaplig tidskrift) dubbelnummer med temat “Intersektionalitet”. Numret består dels av artiklar från Nationella sekretariatets konferens om intersektionalitet , som hölls i Norrköping i februari 2005, och dels av nyskrivna artiklar.

Läs hela numret på Tidskrift för genusvetenskaps hemsida