Rena hem på smutsiga villkor? 2013

När Rut-avdraget infördes 2007 följde en intensiv debatt om hushållstjänster i Sverige. Ruts syfte var att skapa jobb och gynna äldre, barnfamiljer och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Vilka effekter har det fått? Hur påverkas jämställdheten i samhället av Rut? Och vem är det som städar?

På Bokmässans forskartorg 2013 samtalade Anna Gavanas, fil. dr i socialantropologi och docent i genusvetenskap, Stockholms universitet och Catharina Calleman, jur. dr och professor i arbetsrätt, Örebro universitet om boken Rena hem på smutsiga villkor? Moderator var Bosse Parbring, Nationella sekretariatet för genusforskning.