Sex säljer: Kön och makt inom prostitution och pornografi, 2005

Rapport från Nordisk journalistkurs, 21-25 november 2005, Tallin, Estland. Red. Trine Lynggard, Nina Rundgren, Tone Vold-Johansen och Lena Olsson. Denna rapport innehåller redigerade föredrag från kursen som arrangerades av Nordiska institutet för kunskap om kön, Nordisk Journalistcenter, Nationella sekretariatet för genusforskning och stöd från Institutet för fortbildning av journalister i Sverige.

Visa PDF i nytt fönster