Sexuella trakasserier i akademin, 2018

På uppdrag av Vetenskapsrådet har Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, gjort en forskningsöversikt om sexuella trakasserier i akademin. Syftet med översikten är att ge en bild av aktuellt kunskapsläge i internationell forskning. Översikten bygger på en genomgång av närmare 800 publikationer av totalt 5 561 under perioden 1966–2018, vilka har valts ut genom omfattande sökprocesser i litteraturdatabaser.

Visa PDF i nytt fönster