Svensk genusforskning i världen, 2001

Skriften bygger på föreläsningar vid sekretariatets konferens i Örebro i december 2000. I konferensrapporten medverkar 15 forskare och Anna Johansson, fil dr i sociologi, är redaktör för skriften.

Konferensrapporten är tyvärr slut.