Ty makten är din… 15 år senare, 2013

1998 presenterades den så kallade Kvinnomaktutredningen. 15 år senare samlade Nationella sekretariatet för genusforskning forskare från utredningen för att tillsammans med politiker diskutera vad som hänt sedan dess. I en videofilm presenteras diskussionen från seminariet.

Kvinnomaktutredningens namn är Ty makten är din… Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda Sverige (SOU 1998:6). Utredningen hade i uppdrag att kartlägga fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. Betänkande kan läsas på regeringens webbplats.