Vad är funktionsvariation?

Jens Rydström, professor i genusvetenskap, förklarar hur funktionsvariation kan förstås.