Vad är heteronormativitet?

Fanny Ambjörnsson, lektor i genusvetenskap, förklarar hur heteronormativitet kan förstås.