Vad är intersektionalitet?

Irene Molina, professor i kulturgeografi, förklarar hur intersektionalitet kan förstås.