Vad är rasifiering?

Irene Molina, professor i kulturgeografi, förklarar hur rasifiering kan förstås.