Mest lästa

Här listar vi de tio mest lästa inläggen på genus.se den senaste månaden.

Kalender

2015-12-18 11:52

Se hela GenderKalenderN....

Läs Kalender ›

Sök jobb

2016-01-12 11:52

Se hela GenderJob....

Läs Sök jobb ›

Kontakta oss

2016-01-28 13:47

Maria Grönroos, tf föreståndare: telefon: 031-786 92 41 e-post: maria.gronroos@genus.gu.se ...

Läs Kontakta oss ›

EU:s satsning på genus i forskning lever inte upp till ambitionerna

2019-01-28 09:08

När förutsättningarna för Horisont 2020 formulerades skrevs det in mängder av goda föresatser i poli...

Läs EU:s satsning på genus i forskning lever inte upp till ambitionerna ›

Sök forskningsmedel

2016-01-12 11:47

Se hela GenderFund....

Läs Sök forskningsmedel ›

Praktisera hos oss

2019-02-05 10:06

Nationella sekretariatet för genusforskning är en enhet vid Göteborgs universitet. Sekretariatet har...

Läs Praktisera hos oss ›

Om kön och genus

2016-01-12 12:01

Ordet genus introducerades i Sverige av historikern Yvonne Hirdman. I en rapport till Maktutredninge...

Läs Om kön och genus ›

Kläder i olika färger hänger i en garderob.

Nu ligger Struten på regeringens bord

2019-02-07 13:21

I utredningens direktiv har det ingått att främja jämställdhet inom akademin. Nationella sekretariat...

Läs Nu ligger Struten på regeringens bord ›

Pam Fredman håller upp slutbetänkandet från sin utredning.

g19

2018-03-19 13:42

We invite researchers, scholars and practitioners to participate in g19 – the biennial Swedish confe...

Läs g19 ›

Förskola

2016-01-12 13:23

Det finns en hel del forskning som på olika sätt berör genus och förskolan vilket har lett till att ...

Läs Förskola ›

Barn leker på en lekplats. Tittar ut genom ett hål.