Mest lästa

Här listar vi de tio mest lästa inläggen på genus.se den senaste månaden.

Kalender

2015-12-18 11:52

Sida 

Se hela GenderKalenderN....

Läs Kalender ›

Utbildningsval

2016-01-12 13:26

Sida 

Det är väldigt få val i skolan som statistikförs inom grundläggande utbildning och det gör att det ä...

Läs Utbildningsval ›

Tjej i overall under en bil i en verkstad.

Sök jobb

2016-01-12 11:52

Sida 

Se hela GenderJob....

Läs Sök jobb ›

Personal A-Ö

2016-01-13 17:49

Sida 

Maria Grönroos Vikarierande föreståndare Tel: +46(0)766-22 92 41 E-post: maria.gronroos@genus.g...

Läs Personal A-Ö ›

Om kön och genus

2016-01-12 12:01

Sida 

Ordet genus introducerades i Sverige av historikern Yvonne Hirdman. I en rapport till Maktutredninge...

Läs Om kön och genus ›

Kläder i olika färger hänger i en garderob.

Våra uppdrag

2016-01-13 16:53

Sida 

Nationella sekretariatet för genusforsknings övergripande uppdrag är att öka genomslaget för forskni...

Läs Våra uppdrag ›

Vad är genusperspektiv?

2016-01-12 13:11

Sida 

Att förstå sin omvärld utifrån olika perspektiv innebär att aktivt analysera och tänka kring ”vad be...

Läs Vad är genusperspektiv? ›

Bild på kameraskärm. Kameran riktas mot en scen.

JiM: Jämställdhetsintegrering i myndigheter

2015-12-15 14:07

Sida 

Inom utvecklingsprogrammet JiM, Jämställdhetsintegrering i myndigheter, har 58 myndigheter och en or...

Läs JiM: Jämställdhetsintegrering i myndigheter ›

Representanter för statliga myndigheter inom JiM-programmet samlade för workshop

Skolprestationer

2016-01-12 13:25

Sida 

Skolprestationer sett ur ett könsperspektiv har verkligen blivit uppmärksammade de senaste åren. De ...

Läs Skolprestationer ›

Högstadie- eller gymnasietjej räcker upp handen. Eleverna syns bakifrån medan läraren syns suddig i bakgrunden.

JiHU: Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet

2016-01-13 17:42

Sida 

Under perioden 2016-2019 har alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i...

Läs JiHU: Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet ›

Ett tiotal studenter sitter i en föreläsningssal.