Mest lästa

Här listar vi de tio mest lästa inläggen på genus.se den senaste månaden.

Om kön och genus

2016-01-12 12:01

Ordet genus introducerades i Sverige av historikern Yvonne Hirdman. I en rapport till Maktutredninge...

Läs Om kön och genus ›

Kläder i olika färger hänger i en garderob.

Skolprestationer

2016-01-12 13:25

Skolprestationer sett ur ett könsperspektiv har verkligen blivit uppmärksammade de senaste åren. De ...

Läs Skolprestationer ›

Högstadie- eller gymnasietjej räcker upp handen. Eleverna syns bakifrån medan läraren syns suddig i bakgrunden.

Vad är genusperspektiv?

2016-01-12 13:11

Att förstå sin omvärld utifrån olika perspektiv innebär att aktivt analysera och tänka kring ”vad be...

Läs Vad är genusperspektiv? ›

Bild på kameraskärm. Kameran riktas mot en scen.

Förskola

2016-01-12 13:23

Det finns en hel del forskning som på olika sätt berör genus och förskolan vilket har lett till att ...

Läs Förskola ›

Barn leker på en lekplats. Tittar ut genom ett hål.

Fyra definitioner av kultur

2017-04-05 12:32

Med det nedsättande begreppet "kulturtant" brukar man avse lite äldre kvinnor som lägger tid och pen...

Läs Fyra definitioner av kultur ›

Om genusforskning

2016-01-12 13:12

Genusforskningen står på två ben. Det ena benet utgörs av forskning inom ämnet genusvetenskap och de...

Läs Om genusforskning ›

Fördjupning: skola

2016-01-12 13:21

Kunskapsöversikterna togs fram 2016 i samband med sekretariatets tidigare webbsatsning genusskolan.s...

Läs Fördjupning: skola ›

Bild på klassrum. Eleverna syns bakifrån och en lärare sittande längst fram.

Familj, arbete och omsorg

2017-04-05 11:29

Inom tidigt feministiskt tänkande beskrevs familjen som en grundbult i samhällets könsordning – den ...

Läs Familj, arbete och omsorg ›

Intersektionalitet – att kartlägga maktens landskap

2017-04-05 10:51

Inom kartografin – läran om att framställa kartor – betyder intersektion skärningspunkten mellan en ...

Läs Intersektionalitet – att kartlägga maktens landskap ›

Kropp, sexualitet och känslor

2017-04-05 11:07

Kroppar kategoriseras hela tiden av sin omgivning: de tillskrivs kön och ras, de betraktas som funkt...

Läs Kropp, sexualitet och känslor ›