Mest lästa

Här listar vi de tio mest lästa inläggen på genus.se den senaste månaden.

Om kön och genus

2016-01-12 12:01

Sida 

Ordet genus introducerades i Sverige av historikern Yvonne Hirdman. I en rapport till Maktutredninge...

Läs Om kön och genus ›

Kläder i olika färger hänger i en garderob.

Vad är genusperspektiv?

2016-01-12 13:11

Sida 

Att förstå sin omvärld utifrån olika perspektiv innebär att aktivt analysera och tänka kring ”vad be...

Läs Vad är genusperspektiv? ›

Bild på kameraskärm. Kameran riktas mot en scen.

Skolprestationer

2016-01-12 13:25

Sida 

Skolprestationer sett ur ett könsperspektiv har verkligen blivit uppmärksammade de senaste åren. De ...

Läs Skolprestationer ›

Högstadie- eller gymnasietjej räcker upp handen. Eleverna syns bakifrån medan läraren syns suddig i bakgrunden.

Förskola

2016-01-12 13:23

Sida 

Det finns en hel del forskning som på olika sätt berör genus och förskolan vilket har lett till att ...

Läs Förskola ›

Barn leker på en lekplats. Tittar ut genom ett hål.

Om jämställdhetsforskning

2016-01-12 13:13

Sida 

Forskning om jämställdhet görs inom en rad olika akademiska discipliner och tvärvetenskapliga miljöe...

Läs Om jämställdhetsforskning ›

Fyra bord fotade ovanifrån som personer sitter vid.

Fyra definitioner av kultur

2017-04-05 12:32

Sida 

Med det nedsättande begreppet "kulturtant" brukar man avse lite äldre kvinnor som lägger tid och pen...

Läs Fyra definitioner av kultur ›

Om genusforskning

2016-01-12 13:12

Sida 

Genusforskningen står på två ben. Det ena benet utgörs av forskning inom ämnet genusvetenskap och de...

Läs Om genusforskning ›

Fördjupning: skola

2016-01-12 13:21

Sida 

Vill du på ett enkelt sätt få koll på vilken forskning om genus och jämställdhet som finns inom förs...

Läs Fördjupning: skola ›

Bild på klassrum. Eleverna syns bakifrån och en lärare sittande längst fram.

Om genusvetenskap

2016-01-12 13:12

Sida 

Genusvetenskap är ett relativt ungt akademiskt ämne som funnits på svenska universitet och högskolor...

Läs Om genusvetenskap ›

Sju unga personer sitter runt ett bord.

Nya avhandlingar

2016-01-12 13:16

Sida 

Sök själv i hela databasen Gena. ...

Läs Nya avhandlingar ›