Mest lästa

Här listar vi de tio mest lästa inläggen på genus.se den senaste månaden.

Kalender

2015-12-18 11:52

Se hela GenderKalenderN....

Läs Kalender ›

Sök jobb

2016-01-12 11:52

Se hela GenderJob....

Läs Sök jobb ›

Sök forskningsmedel

2016-01-12 11:47

Se hela GenderFund....

Läs Sök forskningsmedel ›

EU:s satsning på genus i forskning lever inte upp till ambitionerna

2019-01-28 09:08

När förutsättningarna för Horisont 2020 formulerades skrevs det in mängder av goda föresatser i poli...

Läs EU:s satsning på genus i forskning lever inte upp till ambitionerna ›

g16: Linköping förbereder genusfest

2016-06-16 13:58

- Tema Genus vid Linköpings universitet är en stor genusforskarmiljö där det händer mycket. Vi har o...

Läs g16: Linköping förbereder genusfest ›

Bild på Silje Lundgren

Huvudtalarna klara för g19

2019-01-09 14:18

Följande personer är huvudtalare på konferensen g19: Jennifer V Evans, professor i historia vid C...

Läs Huvudtalarna klara för g19 ›

Praktisera hos oss

2019-02-05 10:06

Nationella sekretariatet för genusforskning är en enhet vid Göteborgs universitet. Sekretariatet har...

Läs Praktisera hos oss ›

Nu ligger Struten på regeringens bord

2019-02-07 13:21

I utredningens direktiv har det ingått att främja jämställdhet inom akademin. Nationella sekretariat...

Läs Nu ligger Struten på regeringens bord ›

Pam Fredman håller upp slutbetänkandet från sin utredning.

Högskolan är fortfarande starkt könssegregerad

2016-10-21 09:12

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har med den nya rapporten Kvinnor och män i högskolan undersökt hu...

Läs Högskolan är fortfarande starkt könssegregerad ›

Fyra studenter i närbild vid föreläsning

Tuffa förväntningar på tjejer

2011-09-20 15:13

Siffrorna i Landstedts avhandling talar sitt tydliga språk; Flickor i övre tonåren mår idag avsevärt...

Läs Tuffa förväntningar på tjejer ›