Bild på kunskapsöversiktens framsida där det står "Forskning i korthet #7" "Mäns våld mot kvinnor i nära relationer". På bilden ser man en kvinna som håller i ett barn. De är fotade bakifrån.

Forte-översikt om mäns våld mot kvinnor

2016-12-12 11:56

Notis 

En ny kunskapsöversikt över forskning om mäns våld mot kvinnor i nära relationer har getts ut av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Kunskapsöversikten går igenom kunskap om våldets omfattning, orsaker, konsekvenser samt insatser.

Författare till kunskapsöversikten är Margareta Hydén, professor i socialt arbete, Linköpings universitet, Carolina Överlien, docent i socialt arbete, Stockholms universitet, Christina Ericson, Länsstyrelsen i Stockholm, Mats Wiman, Manscentrum och Marit Grönberg Eskel, Sveriges Kommuner och Landsting.

Skribent Anneli Tillberg
Relaterat material
visa fler notiser ›