Kön och könsidentitet temat för nyaste National Geographic

2017-02-09 10:38

Notis 

Populärvetenskapliga tidskriften National Geographic ägnar senaste numret åt kön och könsidentitet ur olika aspekter. Bland annat har nioåriga barn i olika länder intervjuats om hur deras könstillhörighet påverkar deras liv.

Medan en artikel diskuterar hur traditionella stereotyper kring kön på många håll blir allt mer flytande, så skildrar andra konstruktionen av maskulinitet, genom uppfostran och övergångsriter, och förtrycket av flickor i form av våld och kringskurna livsmöjligheter.

Numret, som har en ung transflicka på omslaget, väckte starka reaktioner när det kom ut i USA – allt från entusiasm och uppskattning till ilska och oro. I det rådande politiska klimatet ger temanumret välbehövliga perspektiv på kön och könsidentitet.

 

Skribent Jimmy Sand
Bild National Geographic
visa fler notiser ›