En hög med dokument på ett skrvibord

Nya myndighetsplaner för jämställdhetsintegrering

2016-11-16 14:06

Notis 

Nu ligger 19 nya planer för jämställdhetsintegrering ute på genus.se, bland annat från Polismyndigheten, Barnombudsmannen, Statistiska Centralbyrån, Ekonomistyrningsverket och Formas.

De 19 myndigheterna har fått i uppdrag av regeringen att jämställdhetsintegrera sin verksamhet samt att ta fram en plan för arbetet, som ska genomföras 2017-2018. JIM (Jämställdhetsintegrering i myndigheter) vid Nationella sekretariatet för genusforskning, har som uppgift att stödja myndigheterna i deras regeringsuppdrag.

– Vi ser en utveckling av arbetet inom JiM, där de myndigheter som varit med i satsningen sedan några år banat väg för de nytillkomna. En hel del beror även på att vi har utvecklat stödet kontinuerligt utifrån myndigheternas behov. I dessa nya planer ser vi till exempel fler tydliga problembeskrivningar, som lyfter vad det faktiskt är myndigheterna ska bidra till att lösa samt hur, säger Lillemor Dahlgren, verksamhetsledare för JiM-stödet på Nationella sekretariatet för genusforskning.

De nytillkomna 19 myndigheterna i JiM-satsningen har skickat in sina planer till regeringen den 31 oktober. Under hösten 2015 skickade övriga 41 myndigheter i satsningen in sina planer, och de är i år igång med själva genomförandet. Du kan hitta samtliga planer i länken nedan.

Skribent Anneli Tillberg
Relaterat material
visa fler notiser ›