Två pojkar som hjälper varandra upp för en kulle

Så undviker du fallgroparna!

2017-01-02 15:39

Notis 

Jämställdhet som administrativ rutin och återskapande av könsskillnader. Det är två av de fallgropar i arbetet med jämställdhetsintegrering som lyfts fram i en ny faktatext på genus.se. Två andra är att se jämställdhetsintegrering som metod, inte strategi och att verksamhetens innehåll inte förändras i grunden.

Att identifiera problemen och att konkret formulera vad som behöver förändras och vilka aktiviteter som ska genomföras, är exempel på praktiska tillvägagångssätt för att jämställdhet ska kunna uppnås.

Läs mer om hur du undviker fallgropar här

Relaterat material
visa fler notiser ›