20 års queerteori stäms av i ny bok

2010-02-05 09:33

Martin Berg, fil dr i sociologi, har tillsammans med Jan Wickman, pol dr i sociologi, skrivit en introduktionsbok i samhällsvetenskaplig queerteori. Boken kommer ut nästa vecka på Liber förlag.

Vad tar ni upp i boken?

– Det är 20 år sedan queerteorin såg dagens ljus i USA så man kan säga att boken är en avstämning nu när queerteorin har blivit ”myndig”. Vi har försökt hitta skärningspunkter mellan samhällsvetenskapen och queerteorin och presenterar några idéer kring hur dessa skulle kunna närma sig varandra. Inom sociologin har man till exempel analyserat samhället med fokus på familjen, men vilka berättelser om samhället skulle vi få om vi fokuserade på någonting annat? Vi undersöker även hur queerteorin har tillämpats och tittar på några olika teman, som vad som hände när queer kom till Sverige. Vi följer också utvecklingen över tid och försöker förklara hur teorin har förändrats under rörelsen från 1900-tal till 2000-tal.

Det har ju kommit introduktionsböcker i queerteori förut, varför behövs det en till?

– Queer är ett begrepp i förändring, vi kan inte ha gamla introduktionsböcker för så fungerar inte begreppet. De tidigare böckerna har också haft ett mer humanistiskt perspektiv. I boken arbetar vi med begrepp som är grundläggande inom de samhällsvetenskapliga ämnena. Det finns många missförstånd kring vad queer handlar om, det är brett och har många användningsområden.

Boken ingår i serien BeGreppbart som presenterar olika samhällsvetenskapliga begrepp. Vad betyder det att queer finns med där?

– Det är jätteviktigt. Samhällsvetenskapen vilar traditionellt på heteronormativa grunder. Man tittar till exempel inte på hur kroppar och begär har reglerats, det finns sällan med i historien om det moderna samhällets framväxt. Samtidigt har queerteorin blivit allt mer betydelsefull inom samhällsvetenskapen, det är ett viktigt samhällsvetenskapligt begrepp.

Vilka är de viktigaste utmaningarna för queerforskningen?

– Jag tror att vi behöver arbeta med teorin. Det finns mängder av avhandlingar som använder sig av queerteorin, men de empiriska studierna måste bidra till att utveckla teorin. Det behövs empiriska studier, men det krävs också en uppgörelse med teorierna och det vi tar för självklart.

Martin Berg är anställd som forskare vid Good Old i Malmö med finansiering från Riksbankens jubileumsfond men arbetar vanligtvis som universitetslektor i sociologi vid Högskolan i Halmstad.

Skribent Charlie Olofsson
visa fler nyheter ›