2,5 miljoner mot sexualisering av offentliga rum

2005-02-18 14:46

Regeringen ger sammanlagt 2,5 miljoner kronor till 15 olika föreningar och organisationer som arbetar mot sexualisering av det offentliga rummet.

Bakgrunden till beslutet är en hearing förrat året arrangerad i samarbete mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet. På hearingen fattades ett beslut om att avsätta medel till olika projekt mot sexualisering av det offentliga rummet.

På en pressträff presenterade jämställdhetsminister Jens Orback regeringens satsningar tillsammans med företrädare för några av de projekt som beviljats pengar.

– Sexualiserade uttryck reducerar kvinnor och flickor från människor till objekt, säger jämställdhetsminister Jens Orback.

– Könsstereotypa framställningar begränsar och befäster snäva könsroller och därmed också handlings- och livsutrymmet, främst för flickor och kvinnor. Men också pojkar och män framställs på ett fördomsfullt sätt. Dessa uttryck möter oss överallt, i tv, på video, i tidningar, radio, tv-spel, på internet och på stan.

– Det blir svårt att värja sig och till slut reagerar vi inte längre bilderna och budskapet normaliseras och internaliseras, säger jämställdhetsminister Jens Orback.

Över 80 ansökningar har kommit in. Följande föreningar och organisationer har beviljats medel.

 • Alla kvinnors hus/Team för våldtagna kvinnor

 • Qvinnojouren i Östersund

 • Internationella kvinnoföreningen i Malmö

 • Nätverket Allt är möjligt

 • Backspace

 • Kvinnofronten

 • Kvinno- och tjejjouren ADA

 • Stödcentrum BEDA

 • Rädda barnens riksförbund

 • ROKS

 • Motala Kvinnojour

 • Föreningen Genus och Högskola

 • Feministisk aktion mot porr

 • Kvinnors nätverk

 • Uppsala studentkår

Mer information om projekten finns på regeringens webbplats.

visa fler nyheter ›