26 genusdoktorander sökes till Umeå

2001-06-18 16:41

Genusforskarskolan vid Umeå universitet söker i samarbete med Högskolan i Kalmar, Mitthögskolan och Högskolan i Gävle 26 doktorander med tillträde 1 januari 2002.

Riksdagen har beslutat att Umeå universitet skall vara värduniversitet för en forskarskola i genusvetenskap samt att Högskolan i Kalmar, Mitthögskolan och Högskolan i Gävle skall fungera som partnerhögskolor. Den som antas till forskarutbildning inom ramen för genusforskarskolan skall disputera i ett forskarutbildningsämne vid Umeå universitet.

Läs mer på Genusforskarskolans webbplats.

visa fler nyheter ›