32 miljoner till jämställdhetsforskning

2012-10-11 15:26

I regeringens forskningsproposition tilldelas Vinnova 32 miljoner kronor som ska gå till ”behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet”.

Verket för innovationssystem, Vinnova, tilldelas 12 miljoner kronor 2013 och 20 miljoner kronor 2014 som ska gå till forskning som bedöms bidra till utveckling och framsteg för praktiskt jämställdhetsarbete inom universitet och högskolor, näringsliv och offentlig sektor. Det framgår i regeringens forskningsproposition Forskning och innovation som presenterades 11 oktober.

Utredningen Svart på vitt – om jämställdhet i akademin (SOU 2011:1) föreslog att Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap ska fördela medel till behovsmotiverad och praktiknära forskning om jämställdheten i akademin. Men regeringen vill istället använda Vinnova, som i samråd med Vetenskapsrådet ska fördela medel för forskning som är av högsta vetenskapliga kvalitet inom olika vetenskapliga discipliner och som bedöms bidra till utveckling och framsteg för praktiskt jämställdhetsarbete inom universitet och högskola, näringsliv och offentlig sektor. I propositionen skriver regeringen att det finns behov av ”en bred vetenskaplig ansats”.

Kostnaderna för satsningen belastas området ”integration och jämställdhet” i regeringens budget.

visa fler nyheter ›