42 miljoner till forskning om våld

2012-01-23 15:39

Brottsoffermyndigheten utlyser på uppdrag av regeringen forskningsmedel för att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, inklusive sexuellt våld och andra sexuella övergrepp. Sammanlagt ska 42 miljoner kr fördelas 2011-2014, varav 10 miljoner kr under 2012.

Uppdraget är ett led i regeringens arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. För att långsiktigt kunna förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive sexuellt våld och andra sexuella övergrepp, krävs ökad kunskap om såväl offer som förövare.

visa fler nyheter ›