42 miljoner till ökad kunskap om våld

2011-08-10 08:28

Brottsoffermyndigheten utlyser sammanlagt 42 miljoner kronor för att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, inklusive sexuellt våld och andra sexuella övergrepp.

Uppdraget kommer från regeringen och pengarna ska användas till forskning, metodutveckling och andra liknande insatser som syftar till att förebygga bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer, prostitution samt människohandel för sexuella ändamål.
Ansökan ska ha inkommit till Brottsoffermyndigheten senast den 15 september 2011.

visa fler nyheter ›