Maria Grönsroos sitter i publiken och håller i en pappersfågel

8000 deltagare och evighetsfrågor på CSW

2017-03-15 11:16

– Det här är gigantiskt, 8000 deltagare och, sägs det, FN:s största återkommande arrangemang. Det förvånar mig mest att det är så lite synlig press på plats. Centrala frågor här på konferensen verkar vara evighetsfrågorna inom jämställdhetspolitiken – våldet, löneskillnaderna och bristen på politisk makt och inflytande för stora grupper kvinnor.

Det säger Maria Grönroos, vikarierande föreståndare på Nationella sekretariatet för genusforskning, som för NIKK:s (Nordisk information för kunskap om kön) räkning deltar i den årliga konferensen “The Commission on the Status of Women” (CSW) i New York.

Två veckor varje år samlas representanter från FN:s medlemsstater och från organisationer i civilsamhället för att diskutera globala utmaningar och framsteg i arbetet för en jämställd värld. Fokus för CSW är att öka kvinnors rättigheter, dokumentera verkligheten för kvinnor över hela världen och att arbeta för global jämställdhet och kvinnors självbestämmande. Prioriterat tema för 2017 är kvinnors ekonomiska självständighet.

visa fler nyheter ›