Bild på ett tangentbord samt symbol för lag och rätt

Nordiska lagar mot hot och hat på nätet granskas

2016-10-19 12:57

Hatyttringar och sexism på nätet är ett växande problem i Norden. Vilket rättsskydd finns för den som drabbas? I NIKK:s (Nordisk information för kunskap om kön)  nystartade projekt kartläggs och analyseras de juridiska regleringarna i de nordiska länderna.

Hur näthatet ska stoppas är en aktuell fråga i alla nordiska länder. Att kommentarsfältet fylls med hotfulla och sexistiska inlägg är inte minst ett demokratiproblem, då det riskerar att tysta röster i det offentliga rummet. Men att komma åt förövarna är inte helt enkelt. Ett problem är att lagstiftningen på området inte är uppdaterad. Ett annat att det finns begränsat med forskning om hur näthatet kan bekämpas. Syftet med NIKK:s projekt är att bidra till ett kunskapsförankrat arbete mot nätbaserade hatyttringar, hot och kränkningar som är kopplade till kön.

– Mitt fokus ligger på den rättsliga regleringen som jag analyserar utifrån ett intersektionellt genusperspektiv. Jag vill undersöka vilka situationer som hamnar innanför lagens ramar respektive vad som faller utanför. Alltså vilka situationer som en person kan utsättas för och sakna rättsskydd, säger Moa Bladini, lektor i straffrätt, som arbetar med kartläggningen.

Läs hela artikeln på NIKKs webbplats

Skribent Ida Måwe, artikeln är publicerad av NIKK
Relaterat material
visa fler nyheter ›