Agneta Stark ny hedersdoktor vid Karlstads universitet

2004-05-12 11:04

Genusforskaren Agneta Stark har tillsammans med konsthistorikern Per Inge Fridlund och den danska folkskolläraren Leni Dam utsetts till årets hedersdoktorer vid Karlstads universitet. Det är tredje gången som man i Karlstad väljer att på detta sätt hedra personer som har, har haft eller kommer att ha stor betydelse för universitetet.

1993 till 1994 var Agneta Stark vetenskaplig ledare för Jämställdhetscentrum vid dåvarande Högskolan i Karlstad. Jämställdhetscentrum bildades i början av 1990-talet och är idag knutet till ämnet genusvetenskap. I pressmeddelandet som kungör hennes nya hederstitel skriver man: “Hennes mod att presentera obekväma, alltid vetenskapligt underbyggda, sanningar har utgjort en förebild och inspirationskälla för genusforskare vid Karlstads universitet.”

Agneta Stark är nu gästprofessor vid Linköpings universitet där hon leder den tvärvetenskapliga enheten Tema Genus. Annars är hon docent i företagsekonomi och har en lång akademisk karriär bakom sig, främst inom ekonomi och genusforskning. Hon har varit med och byggt upp en rad verksamheter inom svensk ekonomisk genusforskning och har bland annat varit studierektor för forskarskolan Comparative Gender Studies, CGS, vid Stockholms universitet. Från och med den 1 juli i år kommer hon att vara rektor för Högskolan i Dalarna.

Tidigare har Håkan Hagegård, Elisabeth Hamrin, Thomas Scheff och Bengt Stenlund (år 2000) samt Darío Villanueva Prieto, Om Prakash Sharma och Lennart Schotte (2002) utsetts till hedersdoktorer vid Karlstads universitet. Årets två övriga hedersdoktorer är Per Inge Fridlund, en självlärd konsthistoriker och konstkännare som grundat Rackstadmuseet i Arvika och Leni Dam, som är dansk folkskollärare, verksam som lärarutbildare vid Centrum för vidareutbildning i Köpenhamn. Med hennes hjälp har universitetet profil för sin språklärarutbildning.

Årets tre hedersdoktorer promoveras till doctor honoris causa av Karlstads universitet vid en högtid den 17 september i år. Då kommer även nya doktorer att promoveras och universitetets nya professorer att installeras.

Skribent Siri Reuterstrand
visa fler nyheter ›