Bild på Fredrik Bondestam, Kerstin Alnebratt och Kajsa Widegren

Akademin under lupp i kommande nummer av TGV

2016-06-07 17:03

”Kunskapens och kunskapandets villkor i akademin” är temat för ett kommande nummer av Tidskrift för genusvetenskap (TGV). Gästredaktörer är tre forskare från Nationella sekretariatet för genusforskning.

– Temat är ständigt aktuellt, men just nu är det förstås särskilt intressant i och med den forskningsproposition som kommer till hösten och som är grunden för de kommande 10 årens forskningspolitik, säger Kajsa Widegren, forskningssamordnare på Nationella sekretariatet för genusforskning.

Hon är tillsammans med Kerstin Alnebratt (föreståndare på sekretariatet) och Fredrik Bondestam (forskningssamordnare på sekretariatet), gästredaktör för Tidskrift för genusvetenskaps temanummer ”Kunskapens och kunskapandets villkor i akademin” som kommer ut hösten 2017. Sista datum för inlämnande av abstract är den 1 augusti 2016.

– Med temat vänds den granskande och forskande blicken in mot akademin och vi sätter ljus på de konflikter som har funnits och som fortfarande finns i akademiska organisationer. Genusvetenskap är ett ämne där forskare ofta utmanar och förhåller sig kritiskt till andra discipliner. De konflikter kring perspektiv som då uppkommer gör att det också blir tydligt vilka villkor som styr vilken forskning som kan bedrivas. Vilka formella och framför allt informella hierarkier finns – vem får respektive får inte forskningsmedel och institutionellt stöd?

Kajsa Widegren anser att det pågår mycket intressant aktuell forskning på temat. Hon önskar särskilt att få in texter som problematiserar många av de ”högtidsord” som är populära inom forskningen just nu. Hon nämner uttryck som ”akademisk frihet”, ”mobilitet”, ”internationalisering” och ”forskningsanknuten utbildning”.

– Vad innebär till exempel att utbildningen ska vara forskningsanknuten när lektorers förutsättningar att ägna sig åt egen forskning är minst sagt begränsade? Och vad menar vi med ”internationalisering”? Forskare som kommer från det globala syd till Sverige – under vilka villkor verkar de? Hur blir deras forskning mottagen i Sverige? Sådana frågor samt också intersektionella perspektiv på forskningens villkor, vill jag gärna se diskuteras i numret, säger hon.

Hon fortsätter:

– Men vi välkomnar givetvis alla artikelförslag som knyter an till temat. Det ska bli väldigt spännande att få se vilken forskning som bedrivs inom det här fältet.

Varför är just ni redaktörer för detta nummer?

– Nationella sekretariatet för genusforskning har länge arbetat med forskningspolitik och genusforskningens villkor. Kerstin Alnebratt skrev sin avhandling om framväxten av genusforskningsfältet och relationen till politiken och Fredrik Bondestam har forskat om högskolepedagogik och feministisk pedagogik. Sekretariatet har dessutom just fått ett särskilt uppdrag att fungera som stödfunktion för alla universitet och högskolor i landet att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Så det finns mycket kunskap i huset!

Skribent Anneli Tillberg
Bild Foto: Anneli Tillberg. På bilden syns Fredrik Bondestam, Kerstin Alnebratt och Kajsa Widegren
Relaterat material
visa fler nyheter ›