Akademisk karriär svårare för kvinnor

2006-12-01 09:36

Enkätsvar från anställda på kemiska institutionen i Göteborg visade att gruppen kvinnor mådde markant sämst. Den utredning som sedan tillsattes avslöjar traditionellt manliga maktstrukturer och ger förslag som ska leda till förändring.

För att ta reda på varför kvinnorna upplevde sin arbetssituation som dålig, och med hopp om att även få reda på varför så många kvinnor lämnar institutionen för kemi vi Göteborgs universitet efter disputationen, tillsatte institutionsledningen en utredning. Skälen är flera enligt sociologen Sofia B Karlsson som har genomfört studien Har den akademiska karriären kön? Bland annat påverkas kvinnorna av hierarkiska maktstrukturer i högre grad än män. De upplever sig inte som en i gänget och utsätts för härskartekniker, som osynliggörande och förlöjligande.

– Många kvinnor gav exempel på traditionellt manliga maktstrukturer, men många män såg inte detta alls. Kvinnor och flera av männen tror att män har lättare att ta sig fram.  Men enligt kvinnorna beror det på kön, medan männen anser att det beror på personlighet, säger Sofia B Karlsson.

Institutionen för kemi i Göteborg har fler tjejer än killar på grundutbildningen och bland doktorander är fördelningen ungefär hälften av varje kön, vilket i sig är ett statistiskt bortfall. På professorsnivå är det ungefär 18-20 procent kvinnor, som i resten av universitetsvärlden.

Man måste vara på ett visst sätt för att bli accepterad, menar hon. Det finns en traditionellt manlig organisationsstruktur med fler män i toppositioner och en grabbig atmosfär som gynnar de manliga doktoranderna och deras möjligheter att få bra kontakter och stöd i sin karriär. 

– På frågan om hur man ska vara som kemist svarade en av de manliga doktoranderna att ?det spelar ingen roll vilket kön man har, men en kemist är nära nidbilden av en obehaglig snubbe?.

Det är svårt att få forskaranslag och samtliga i enkäten svarade att det är svårare för tjejer att befinna sig i en ekonomiskt osäker situation, vilket bland annat kan förklaras med att kvinnor känner sig mer stressade än män att bilda familj. Kvinnor är också mer tveksamma än män till att åka utomlands för forskning. De ser det inte som möjligt att ta med sig man och barn, vilket leder till att de missar viktiga meriter för att avancera akademiskt.

– På den här institutionen och naturvetenskapliga fakulteten är de nästan nödvändigt att åka på post-dok utomlands. Kvinnor såg stora problem att kombinera karriär och familj, men det gjorde inte männen alls, säger Sofia B Karlsson.

Sofia B Karlsson ger i sin utredning förslag på hur kvinnornas arbetssituation ska förbättras. Utbildning i könsneutral pedagogik för lärare och personal, och i genus och jämställdhet för institutionens jämställdhetsombud är ett förslag, liksom mentorprogram så att kvinnor får tillgång till informella beslutsgångar och nätverk och mer omfattande individuella.

– Individuella studieplaner som innefattar en mer långsiktig karriärplanering har visat sig vara en framgångsfaktor för kvinnor som inte har tillgång till mer informella beslutsvägar. Det är viktigt att det görs i ett tidigt skede, så att kvinnor kan se att det finns plats för dem.

Det behövs också mer diskussion om förväntningar på kvinnor respektive män, menar Sofia B Karlsson. Hon förvånas över att männen i undersökningen har svårt att se sin egen situation.

– Det här är inte något som löser sig med nästa generation som många säger. För det gör det inte. Och det är tydligt att den som är norm inte ser normen. Men institutionen för kemi är inte unik. Däremot har man gjort något väldigt bra som vågar titta på det här, så att arbetsplatsen kan bli bra för alla, säger hon.

Skribent Inga-Bodil Hermansson
visa fler nyheter ›