Aktionsforskning ska stärka kvinnors företagande

2011-02-04 11:42

Ett utvecklingsprogram för att stärka kvinnors företag har just påbörjats. Bakgrunden till utvecklingsprogrammet är att tillväxten i kvinnors företag är lägre än i mäns företag, och målet är att ge entreprenörer ökad kompetens och drivkraft för fortsatt tillväxt.

Tidigare forskning har framför allt jämfört kvinnors och mäns företagande, till viss del fokuserat kvinnors företagande i sig, men väldigt sällan tagit sig an frågan om tillväxten i kvinnors företag. Programmet, som är en del av ett norsk-svenskt forsknings- och utvecklingsprojekt, ska pågå i två år och bland annat behandla relationsbyggande, marknadsföring, finansiering och internationalisering.

– Företagare deltar från både Sverige och Norge, och kommer från olika branscher. Kvinnor som företagare är ingen homogen grupp, därför är det intressant att även se på olikheterna inom gruppen, säger Maria Bogren, doktorand vid Mittuniversitetet och koordinator för utvecklingsprogrammet på den svenska sidan.
Totalt deltar 26 företagare. Ett kriterium för urvalet var att deltagare skulle ha drivit företag i minst två år och vara ägare till minst 50 procent.
I programmet deltar både nya företagare och kvinnor med lång erfarenhet av att driva företag. Förhoppningen är att de ska kunna byta erfarenheter, ge varandra stöd, och att både deltagare och forskare lär mer om tillväxt.

– Projektet är aktionsforskningsbaserat. Vi tillsammans hjälps åt att skapa kunskap. Som deltagare är man även medforskare, vilket ju är extra spännande, säger Maria Bogren.
En första studie med analyser av enkäter som skickats ut till företagare i Tröndelag, Norge och i Jämtland, inför urvalet till utvecklingsprogrammet kommer att presenteras inom kort.
Programmet finansieras av Interreg och genomförs inom forsknings- och utvecklingsprojektet Kvinnliga tillväxtentre¬prenörer. Mittuniversitetet, Högskolan i Nord Tröndelag (HiNT) och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) samarbetar för att öka kunskapen om tillväxt i kvinnors företag.

Skribent Inga-Bodil Ekselius
visa fler nyheter ›