Almedalen 2015: #Jämställdhetsutmaningen

2015-06-29 13:46

Vilka utmaningar står den svenska jämställdheten inför och hur möter vi dem? Det är frågor som står i fokus när Jämställdhetsutredningen i samarbete med Jämställ.nu arrangerar en heldag om jämställdhet i Almedalen.

För snart tio år sedan presenterades den senaste jämställdhetspolitiska utredningen. Sedan dess har såväl samhället som de politiska förutsättningarna förändrats. Har utvecklingen lett till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män? Hur effektivt genomförs jämställdhetspolitiken? Hur väl står sig de jämställdhetspolitiska målen?

I höst presenteras en ny jämställdhetspolitisk utredning som belyser några av dessa frågor. Men redan den 1 juli bjuder Jämställdhetsutredningen i samarbete med aktörerna bakom portalen Jämställ.nu in till en heldag om de utmaningar som utredningen har identifierat.

– Även om vissa framsteg har gjorts har inte mäns dominans på maktpositioner i politiken, staten och näringslivet brutits, konstaterar Cecilia Schelin Seidegård, regeringens särskilda utredare.

Även genomförandet av jämställdhetspolitiken lider av vissa brister, anser utredningen. Till exempel har regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007-2014 haft vissa effekter främst på kort sikt.

– Det krävs en fastare struktur för genomförandet av jämställdhetspolitiken, framhåller Cecilia Schelin Seidegård.

Om dagen

Cecilia Schelin Seidegård presenterar utredningens preliminära resultat, slutsatser och iakttagelser kl. 10.00 -10.30. Under dagen diskuterar inbjudna politiker, praktiker, experter och forskare jämställdhetspolitikens utmaningar och hur vi ska möta dem. Dagen avslutas med en debatt mellan den nuvarande och den föregående jämställdhetsministern! Allt samlas under #Jämställdhetsutmaningen

Tid: onsdagen den 1 juli, kl. 10-15
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4, Visby

Källa Pressmeddelande från Nationella sekretariatet för genusforskning
visa fler nyheter ›