Anmäl ditt intresse till genusforskarskolan i Umeå

2001-04-30 11:23

Riksdagen har beslutat att Umeå universitet skall vara värduniversitet för en forskarskola i genusvetenskap samt att Högskolan i Kalmar, Mitthögskolan och Högskolan i Gävle skall fungera som partnerhögskolor.

Genusforskarskolan är öppen för studerande från alla lärosäten i Sverige (eller i förekommande fall från utländska universitet), men doktoranden skall disputera i ett forskarutbildningsämne vid Umeå universitet och avhandlingsprojektet skall ha en genusvetenskaplig inriktning. Forskarskolans verksamhet är förlagd till Umeå universitet och partnerhögskolorna.

För att utröna vilket intresse det finns för antagning till genusforskarskolan görs en förhandsinventering. Gå in senast 18 maj på genusforskarskolans webbsida och svara på några frågor.

Observera att detta inte är en utlysning till doktorandanställning; denna kommer att göras i ett något senare skede. Vid oklarheter kontakta Monica Forsell-Allergren, tel 090-786 60 43.

visa fler nyheter ›