Anna Wahl ordförande i Expertgrupp för genus

2010-01-14 09:52

Genusforskaren Anna Wahl, professor på Kungliga tekniska högskolan är ny ordförande för Expertgrupp för genus vid Vetenskapsrådet. Gruppen arbetar som ett rådgivande organ under styrelsen och ska bidra med kompetens från genusforskningsområdet i Vetenskapsrådets arbete. Nya som ledamöter är Pirjo Elovaara, Blekinge tekniska högskola, Håkan Larsson, Stockholms universitet och Svante Norrhem, Umeå universitet.

Skribent Frida Lundberg
visa fler nyheter ›