Doktorspromotionen 2015 vid Göteborgs universitet, en man sätter en lagerkrans på en annan mans huvud.

Är det akademiska ledarskapet jämställt?

2016-06-28 10:57

Vilken typ av ledarskap leder bäst fram till en jämställd akademi?

De två huvudsakliga formerna för ledningsverksamhet inom högskolesektorn kallas för kollegialitet och linjestyrning.

Kollegialitet är den traditionella formen för ledarskap inom akademin och går ut på att alla forskare och universitetslärare ska betraktas som jämbördiga kollegor och beslutsfattandet ska utgå från det som kallas det vetenskapliga samtalet. Med linjestyrning menas kortfattat ett styrsystem där det utses chefer i en linjeorganisation av sin överordnade.

I en ny text på genus.se går vi igenom de olika formerna för akademiskt ledarskap och hur de kan samspela med maktordningar som skapar ojämställdhet.

Relaterat material
visa fler nyheter ›