Barn förhandlar kring könsmarkörer

2011-09-27 15:46

Flickor och pojkar fäster vikt vid färger och sätt att röra sig i sina förhandlingar kring lekar, snarare än vilket kön någon tillhör. Det sade Anette Hellman, forskare i pedagogik vid Göteborgs universitet, under en föreläsning på Bokmässan.

– Barnen har ännu inte lärt sig att koppla markörerna till flickighet och pojkighet, men det är viktigt för dem att vara flicka respektive pojke på rätt sätt. De kan säga “Du får inte vara med i den här leken, för du är helt rosa”. De säger inte “Du får inte vara med i den här leken, för du är flicka”.

För sin avhandling Kan Batman vara rosa? har Anette Hellman gjort en etnografisk undersökning där hon följt två förskolor under två år. Och hon märkte bland annat att barnen kan vara väldigt skickliga på att förhandla kring kön. En lek som just då var populär handlade om Batman, där barnen sprang omkring i rummet med snabba rörelser. En flicka passade inte till den leken, eftersom hon hade rosa kläder.

– Rosa är en markör för flickighet, och Batman ska ha mörka kläder. Men en flicka kunde förhandla sig in i leken genom att säga att Batman på hennes storebrors DVD kunde ha rosa kläder. Det var bara när kläderna var smutsiga som de var mörka. Inget av de här barnen hade själva sett en Batmanfilm. Barn som kan förhandla har också lättare att bryta mot normer.

Anette Hellman pekade också på situationens betydelse för att möjliggöra överskridande. Stereotyperna kring genus får ofta större betydelse när man blir sedd, som vid samlingen.

– Pedagogerna hade sytt nya utklädningskläder, bland annat en rosa klänning. Alla barnen ville prova den och en fyraårig pojke var väldigt ivrig. När det var hans tur blev han utskrattad av de äldre flickorna som sade att han var löjlig. Leken är en bättre situation än samlingen.

Föreläsningen arrangerades av Nationella sekretariatet för genusforskning på Unga scenen under Bokmässan i Göteborg. Det är en del i satsningen Genusskolan.se.

Skribent Jimmy Sand
visa fler nyheter ›