Byråkrati i fokus för årets första nummer av Ord & Bild

2017-03-22 15:43

I en tid när byråkratin har allt större inflytande över människors liv försöker kulturtidskriften Ord & Bild med sitt senaste nummer komma bortom stereotyperna. Går det att föreställa sig en kritisk byråkrati? Finns det utrymme för ett politiskt motstånd inom eller genom en byråkrati? Dessa och andra kritiska frågor utforskas i en rad artiklar av forskare, kulturskribenter, konstnärer och praktiker.

En av artiklarna är skriven av Kerstin Alnebratt och Malin Rönnblom, som arbetat med ett forskningsprojekt om svensk jämställdhetspolitik. De efterlyser en ny styrning av det gemensamma – en förvaltningspolitik där politikerna, inte byråkrater, formulerar inriktningen.

Tobias Hübinette, Karlstads universitet, diskuterar behovet av statistik för att kunna kartlägga och motverka diskriminering. I Sverige registreras kön, ålder och klass, men inte funktionsvariationer, religion, sexuell läggning, språk och etnicitet.

I en recension skriver Vanja Carlsson, doktorand i offentlig förvaltning, om böckerna Feminism som byråkrati (2016) – av Kerstin Alnebratt och Malin Rönnblom – och Challenging the myth of gender equality in Sweden (2016). Båda tar de sig an jämställdhetspolitikens byråkratisering och avpolitisering.

Ord & Bild är Sveriges äldsta kulturtidskrift, grundad 1892, och har sitt säte i Göteborg. Redaktörer och ansvariga utgivare är Marit Kapla och Ann Ighe.

Skribent Jimmy Sand
Bild Omslagsbilder ur filmen Imagining Emanuel (2011) av Thomas Østbye, PlymSerafin.
Relaterat material
visa fler nyheter ›